USG

Badanie USG


Nasza lecznica, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, dostosowanemu do najnowszych standardów, oferuje także badania USG zwierząt. To element diagnostyczny, który coraz częściej wykorzystywany jest przy weryfikacji i ustalaniu przyczyn zgłaszanych niepokojących objawów. Badanie realizujemy na wysokiej jakości sprzęcie, umożliwiającym zobrazowanie niemal każdej części ciała zwierzęcia.

USG jest nieinwazyjną i bezpieczną metodą diagnostyczną, szeroko wykorzystywaną w medycynie weterynaryjnej. Może być wykonywane wielokrotnie, w przeciwieństwie do badań RTG, pozwalając tym samym na miarodajną ocenę zmian w poszczególnych narządach wewnętrznych.

Jeśli USG wykonywane jest planowo, przekazujemy właścicielowi zwierzęcia dokładne instrukcje, w jaki sposób pies lub kot powinien być przygotowany do badania. Ma to szczególne znaczenie w obrazowaniu schorzeń jamy brzusznej czy przewodu pokarmowego. W lecznicy prowadzimy również kontrolę ciąży z wykorzystaniem ultrasonografu, dzięki czemu możliwa jest ocena prawidłowości rozwoju płodów oraz weryfikacja ich żywotności.

W naszej Klinice wykonywane są specjalistyczne badania takie jak:

  • USG jamy brzusznej
  • USG klatki piersiowej: płuc, śródpiersia, serca
  • USG szyi: tarczycy, przytarczyc, tchawicy, przełyku, ślinianek
  • USG układu mięśniowo-szkieletowego: stawów, mięśni, ścięgien, kości
  • USG skóry, tkanki podskórnej, gruczołów sutkowych, węzłów chłonnych
  • biopsja, punkcja i inne procedury zabiegowe pod kontrolą USG

Skontaktuj się